Alltid personligare

Vi är en liten och personlig advokatbyrå som prioriterar att sätta människan i fokus. Vi är lösningsfokuserade och pragmatiska samtidigt som vi är angelägna om att alla våra klienter ska känna sig sedda och hörda.

Alltid personligare

Vi tar emot uppdrag inom familjerätt såsom talan i mål om vårdnad, boende och umgänge, bodelningsförrättaruppdrag, brottmål – både som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, vård med stöd av LVU, LVM och LPT. Vi upprättar också testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och bouppteckningar.  Kontakta gärna oss om ni har några frågor över vad vi kan hjälpa till med.

Ger tillbaka

Medarbetare

Carolin Hartwig, Advokat

Telefonnummer: 076-810 73 30,
E-post: carolin.hartwig@advokathartwig.se
Jur Kand från Uppsala Universitet.
Advokat sedan 2015-06-04.
Tidigare arbetat på advokatfirman Modern Juridik.
Talar svenska och engelska.

Therese Alm, Sekreterare / Kontorsansvarig

Telefonnummer: 076-396 76 78
E-post: therese.alm@advokahartwig.se
Tidigare arbetat på advokatfirman Modern Juridik.
Talar svenska och engelska.

Arvode

Vi tillämpar domstolstaxa för privatpersoner. År 2022 uppgår denna till 1 803 kr/tim. För företag tillämpar vi en taxa om 2 500 kr/tim exklusive moms.
Allmänjuridisk rådgivning kostar 1 700 kr/tim.
För testamenten och liknande ärenden erbjuder vi fast pris – 3 500 kr

Vi debiterar per timma och fakturerar inte förrän ärendet är avslutat. Däremot kan vi begära att du betalar ett löpande förskott till vårt klientmedelskonto som därefter dras av från det slutliga arvodet när uppdraget avslutas. I vissa begränsade uppdrag såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord eller samboavtal tillämpar vi istället fast pris. Kontakta oss om ni önskar uppgifter om dessa.

I många ärenden har man rätt till ersättning genom rättsskydd i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Vi kontaktar ditt försäkringsbolag och utreder om du har rätt till detta. I andra fall kan man ansöka om rättshjälp genom staten. Läs mer här eller ring oss så hjälper vi till.

Om du inte är nöjd med din faktura kan du vända dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att kontrollera att arvodet är skäligt.

Kontakt

Advokatfirman Hartwig AB
Sigurdsgatan 23,  721 30  Västerås

Mottagningskontor
Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm

Organisationsnummer: 556952-1734

Växel: 010-171 71 01
E-post: info@advokathartwig.se

Arvoden BG 5207-7674
Klientmedelskonto BG 5209-7334
Företaget är registrerat för F-skatt

I kontorsgemenskap med advokat Andreas Simon.

Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter går det bra att kontakta oss eller läsa mer i vår integritetspolicy.

 

 

”Justitia” copyright Bryan Larsen 2012